Beste kontrakt var ikke godt nok

Jeg likte meldingene på dette spillet fra klubbspillingen i går.

Etter presisjonskløveren havnet vi i en fin posisjon hvor jeg kunne foreslå 6♦ som kontrakt, noe Atle korrekt satset på istedet for 6♥ som er en langt dårligere kontrakt.

Hvis motspillet ikke starter med kløver ess er kontrakten lettspilt. Selv med kløver i utspill var 6♦ en god kontrakt som ordner seg hvis hjerteren sitter 2-2, eller 3-kort hjerter sammen med 3 eller 4 trumf.  De som endte opp i 6♥ var derimot avhengig av at hjerteren sitter 2-2, evt singleton honnør hos vest hvorpå man tipper riktig og tar finessen.

De to som meldte 6♥ fikk sin kontrakt i hus etter at de slapp det drepende kløver utspillet, men vi som fant 6♦ slapp ikke unna da Stig Drangsholt som vest startet motspillet med kløver ess fulgt av ny kløver.

Det var ikke annet å gjøre enn å stikke med kløver dame, ta K kn i trumf. Når den satt 4-1 valgte jeg å spille på at hjerteren satt 2-2 evt singelton honnør hos vest så det fulgte 4 runder trumf, så hjerter til kongen og hjerter til esset. Men desverre ble det en beit da øst fikk stikk i hjerter.

Det er lov å være litt lei seg når den som fant beste sluttkontrakt går beit, mens de andre får hjemgang!