Comeback for Atle i Kristiansand BK

Atle Stray

Nils og Atle vant første klubbkveld i 2017. 4 bord og imps across the field betyr at de store spillene blir enda viktigere.

Atle gjorde et comeback i klubben etter 5 år som Osloborger har nå nå blitt Sørlending på fulltid, til glede for kone og barn, men også forhåpentligvis for Kristiansand BK på kommende klubbkvelder og aktiviteter.

Resultat

På dette spillet var det et par motspillsglipp som sikret vinnerparet en god porsjon imps.

2 NT = 10-15hp, minst 5-5 minor

Som vi ser av meldingene kunne Atle åpne 2NT for begge minor. I rød sone viser det ca åpningsstyrke og gode farger. Nils strakk nok strikken noe da han ble med til 4♦, men Atle tok han helt ut da han hentet frem 5♦ i rød sone!

Spar i utspill ble trumfet hos blindemann. Sitter trumfen 3-2 og hjerterkappen ordner seg er det «bare» å snelle kontrakten hjem, men mye tydet på at det kanskje var en noe annen fordeling rundt bordet. For å sikre seg litt mot dette fortsatte spillefører med kløver konge i stikk 2, øst vant med esset.

Spiller øst mer spar kan man gå seg vill i spilleføringen og ende på 2-3 beit, en forsiktig hånd kan vel klare seg med 2 beit. Men øst forstatte med en liten hjerter til damen hos syd.

Ruter i neste stikk tok vest med sitt ess og nå var han i en viktig posisjon. Det så da litt rart ut at makker vridde liten hjerter, kunne det være fra esset? Hvis øst ønsket stjeling i kløver burde det kanskje kommet en større hjerter i vri. Det  var også litt rart at øst ikke hadde presset i spar med 4-kort trumf i mot.  Disse argumentene tatt i betraktning falt vest ganske naturlig ned på at beste sjanse for beit var at makker hadde underspilt hjerter ess, fortsettelsen ble derfor hjerter.

Men da krevde syd resten av stikkene for hjemgang og 750!

Slike motspill er selvsagt vanskelig, men her er det viktig å være nøyaktig med signalene. Jeg har stor forståelse for at øst vrir hjerter. Hvis syd har esset fjerde i trumf må motspillet hente sine to-tre hjerterstikk når de har sjansen, hvis ikke kan syd trumfe et par spar hos nord og på den måten spille hjem kontrakten! Men øst ønsker vel at makker fortsetter i kløver til stjeling så da er det viktig å spille en stor hjerter (liten er invitt og ber om hjerter tilbake).

Man kan også benytte lavinthal i trumffargen. I denne posisjonen ville en slik avtale gjort det lett for vest. Da han kommer inn på trumf ess vil øst følge med sin minste trumf for kløver, og sin høyeste for hjerter. Uten noen direkte preferanse legges en mellomtrumf.  Slik signaler krever at man følger med og er på alerten, men får du dette til vil du tjene mange poeng.