Sperremeldinger er effektive når motparten lar seg sperre!

Dette spillet har jeg lånt fra en lagkamp og SYD kom i posisjon allerede i første melding.

 

 

Ved begge bord åpnet øst i Multi 2♦ som viser svake to i hjerter eller spar (5-10 poeng, minst 6-kort). De to sydspillerne valgte to forskjellige tilnærminger til problemstillingen.

I åpent rom så syd for seg at det kunne være gunstig å få spilt motspill og håpet makker kunne doble opplysende på vest preferanse i major. Hvis ikke måtte planen ha vært å la motparten spille 2♥/♠, evt balansere mot 2♠. Noe passivt valgte derfor syd å si pass i første melderunde.

Nord hadde en helt naturlig 3♣ innmelding og nå var syd igjen i posisjon. 15 poeng var selvsagt mer enn nok for utgang, men med dårlig tilpasning i kløver var det i praksis ingen annen melding enn 3NT. Nord hadde selvsagt ikke mer å gå på med da syd kan ha mange forskjellige hender i denne posisjonen.

3NT ga 13 stikk og 720 poeng etter at syd løste kløverfargen uten taper.

I lukket rom derimot var syd mer aktiv i første melderunde. Han regnet det som lite sannsynlig at makker ville kunne gjøre annet enn å si pass eller melde inn minor over vest preferanse i major. Derfor meldte han hånden sin ved første anledning, altså 2 NT som viser 15-18 balansert.

Nord var nå i slemposisjon og hoppet til 4♣ som er naturlig, minst sleminvitt. Syd slo av med 4NT med nord hoppet likevel til 6♣ da det mest var muligheten for storeslem nord hadde tenkt på.

6 ♣ ga de samme 13 stikkene etter at spillefører også her løste kløverfargen uten taper. 1370 mot 720 ga 12 imp.

Jeg håper ikke du lar deg sperre av sperremeldinger. Moralen er

« meld kortene dine ved første anledning, en hvilemelding kan gjøre det enda vanskeligere i neste melderunde!»