Invitt i utspill?

Nå får vi et problem av samme kategori som i forrige spill.

 

Motparten har meldt seg opp i 3NT. Etter en uheldig presisjonskløver-variant ble de store kortene blindemann og syd som har vist 5-7 poeng balansert ble spillefører i 3 NT. Det er lagkamp.

Makker starter motspillet med spar 2 (invitt utspill) til vår konge, syd følger med sekseren. På spar ess følger syd med 7 og makker med 5 (fordeling fra gjenværende). Mye tyder på at makker har spilt ut fra 5-kort, men vi vet ikke om det er knekt eller dame på topp eller om makker har både D og knekt!

Du må ta valget, skal du spille spar for beiten i spar eller satser du på at spillefører har spar dame og at vi kan hente minst 3-stikk i kløver for beit?

 

 

Øst var ikke særlig i tvil hva som ga best sjanse og spilte selvsagt tilbake spar 9, som vi ser av alle kortene ble det da hjemgang for syd som nå hentet sine 8 stikk i de røde fargene samt spar dame!

Vest satt seg fast i tanker om at syd kunne ha D9xx i spar og K D i kløver. Hvis øst kunne holde knxxx i de røde fargene ville spar knekt gi hjemgang for spillefører.

Men det var vel rimelig opplagt også med invitt-utspill at vest måtte kaste knekten under esset og gi øst mulighet til å vri kløver i stikk 3 som nok var beste sjanse for beit.