Våken i motspill?

Dagens spill tester om du er våken og beherske motspillets kunst. Det er lagkamp.

 

Med nord som giver gikk meldingene 1 ♦ – 3 NT uten forstyrrelser.

Mot Syds 3NT starter du naturlig med spar 2 – Norske utspill. Makker følger på med damen og spillefører vinner med esset.

Hjerter dame følger i neste stikk og løper rundt til makkers konge. Øst fortsetter med spar konge og syd følger på med nieren og du med sekseren……… eller gjør du egentlig det?

Nei, selvsagt gjør du ikke det. En rask opptelling viser vel at spillefører nå har 3 stikk i hjerter, 4 i ruter (hvis han har damen) og 2 i spar (vi vet spillefører har E kn 9 ettersom makker brukte damen i første stikk). Det gir 9 totalt. Altså er beitesjansen i kløver hvis ikke makker stopper ruteren.

For å gi beskjed om dette til makker (som ikke kan vite om vi har spilt ut fra 10 eller knekt i spar) må vi selvsagt følge på med TIEREN under spar konge! For det første benekter dette knekten (og makker kan telle opp stikkene like bra vi oss) samt indikerer at vi er kjesken på en annen farge, i dette tilfelle er det vel bare kløver som er et alternativ.

 

Som du ser av kortene til blir du rikelig belønnet da makker fortsetter med kløver dame i neste stikk og vi henter beiten i stedet for å slippe hjem 3 NT.

1 Comment

Kommentarer er lukket.