Fordeling vs Invitt i utspill

Utspillet fra vest er ♠ 6 – invitt utspill, du vinner med kongen og syd følger med åtteren. Spar ess tar med seg damen fra syd og 5 fra vest.

Har makker spilt ut fra en av følgende kombinasjoner tro?

9 7 6 5 4 3

7 6 5 4 3

6 5 4 3

Hvis det er en av de to første er det riktig å fortsette i spar og håpe makker har ruter ess hvis det er 5-kort spar. Hvis det er 4-kort spar må vi sette vår lit til hjerter og vri hjerter dame for å finne beit.

Vanskelig…… men vi faller ned på ny spar og da føyk den kontrakten hjem ettersom kortene så slik ut:

I lukket rom var utspillet spar 4 – fordelingsutspill. Også her fulgte syd på med 8 og dame under E K, og vest 4 – 3.

Øst kunne nå se at utspillet måtte ha vært fra 4-kort og vridde hjerter dame for en beit.