Winter Games | tap i round of 16

Det ble tap mot de polske verdensmesterne Pepsi – Buras for lag Scorway i Wintergames round of 16. Men vi ledet etter 3 av 4 sesjoner og var med helt inn til de siste spillene.

Dette spillet dukket opp i tredje sesjon, og ble en aldri så liten hyggelig historie for oss

Pepsi spilte ut spar 9, 2, 4 og dame. Ruter konge, ruter til ess ble så fulgt av spar til knekt.

Spar ess trumfet Pepsi i vest og fridde seg med ruter som jeg trumfet.

Posisjonen var blitt denne

Nå kunne jeg telle opp Pepsi til å ha fordelingen 2-2-3-6 og når han trumfet med hjerter 10 håpet jeg han satt igjen med singleton hjerter konge!

Jeg spilte derfor HJERTE KNEKT, damen kom på fra vest og både nord og øst fulgte lavt.

Men da var Pepsi innspilt, han måtte spille kløver ess og kløver til min konge. Nå fulgte spar til trumf, og trumf til finesse med nieren. På hjerter ess falt kongen og kontrakt ble notert vunnet!

Det var en tabbe av øst å ikke stikke over hjerter dame for å spille kløver igjennom, men han trodde kanskje han satt på enda et trumfstikk.