Kaninen med fint motspill

Geir "kaninen" Brekka

I dette motspillet var Geir «kaninen» Brekka på høyden og leste sitsen da spillefører gjettet feil.

En hjerter i utspill gikk via knekt til ess. Spar til dame ble fulgt av spar til konge og ess. Kløver 10, 2, dame og 4 ble fulgt av hjerter som syd vant med konge.

Nå fortsatte spillefører med liten ruter til tieren som kaninen vant med damen. Posisjonen var blitt denne

Kaninen tok lurven av spillefører da han spilte tilbake KLØVER KONGE. Det satte opp et kløverstikk til motspillet og stoppet spilleførers mulighet i å sette opp det niende i hjerter.

En beit ga 12 imp da kontrakten ble vunnet i lukket rom.