par vs lag

Dette er den klassiske problemstillingen som viser forskjellen på lag og parturnering. Skal du jakte det lille ekstra i overstikk , eller kan det være en ide å bare sikre hjemgang i kontrakten?

Dette spillet dukket opp i en parturnering, hvordan ville du løst oppgaven?

Vest spiller ut hjerter 2, 5, 6 og 10.

I lagturnering hvor oppgaven er å vinne kontrakten ville du nok fortsatt med spar til konge og kløver til knekt. Det sikrer 4 stikk i kløver, 2 i spar og 3 i hjerter.  

Så er spørsmålet hvordan du håndterer dette i parturnering. Sluttkontrakten ser da veldig normal ut, altså må du spille på maksimalt antall stikk.

Hvis kløverfargen gir 5 stikk (2-2 eller singleton dame) er det enkelt å hente 5 stikk i kløver, 2 i spar og 3 i hjerter. Da kan du kanskje sette opp 11 stikk ved å spille ruter to ganger mot nord.

Men skulle kløverfargen være 4-0 kan det være lurt å spille forsiktig. Du starter derfor med kløver ess for å sikre at det ikke blir mer enn en taper (planen din er jo å ta for ess-konge hvis ikke noe skjer). Aktuelt så følger begge motspillere lavt så du spiller liten kløver til kongen, men øst kaster ruter.

Så hva nå, hvordan kombinerer du dette for å få dine 9 stikk?

Kortene så ut som dette

Svaret er at du faktisk har løpt inn i problemer på grunn av overgangene mellom hendene.

Hvis du spiller kløver til knekt får du hjerter tilbake og nå har du ikke lengre overgang til å hente spar ess.

Spiller du kløver og følger med lavt fra syd vil motspillet vri spar som tar vekk inntaket til bindemann!

Hvis du tar for hjerter ess, spiller spar til kongen og kløver til knekt så fortsetter motspillet med hjerter. Nok en gang ender du på 8 stikk!

Løsningen er å ta for spar konge fulgt av kløver til knekt og dame. Nå kommer syd inn på hjerter ess, kan ta for spar ess fulgt av kløver til nord som sikrer kontrakten med to stikk i kløver og hjerter konge!