Et morsomt feiltrykk

Alfredo Versace - Italias beste spiller?

Alfredo Versace og Markus Hansen Moe var et makkerpar å frykte i MSIBT Pro-Am superfinale hvor de ble nr. 3. Italienske Versace har en rekke VM titler, og Markus vet vi er en av våre mest lovende juniorspillere.

Helgeland Juniorbridgeklubb / Klubber / NBF Helgeland / Kretser / Vi samler bridgen på ett sted… – bridgekrets.com

På dette spillet fikk Versace kombinert sine muligheter

Spar i utspill fra vest gikk til knekt hos øst og kongen fra nord. Hjerter til knekt vant øst med kongen og motspillet hentet sine 3 stikk i spar, posisjonen var blitt denne

Ruter vant Versace med esset og nå hentet han ess-konge i kløver for å se om damen falt, hvis ikke måtte han satset på hjerter 3-3. Aktuelt falt damen i kløver og Versace vant sin kontrakt. Ikke noe stort å skrive om, ganske normalt gjennomført spill for en spiller av Versaces kaliber.

Men ved et annet bord skapte data-trøbbel en helt annen posisjon. Etter samme utspill fulgte hjerter til knekt og konge, men der spilte øst hjerter tilbake!

Det var jo litt et motspill, som ble forklart med data-trøbbel. Men spilt kort er jo spilt kort så hva skulle spillefører gjøre nå da? aktuelt sett hadde det vært en fordel hvis motparten hentet sine sparstikk for å sette opp en potensiell skvisposisjon, men bare hvis fargen var fordelt 4-4!

Spillefører hentet ess-dame i hjerter med avkast av ruter fra hånden, øst kastet en spar.

Med parturnering som scoringsform kan det være lurt å unngå 2 beit, som man går ved å teste kløveren og den ikke sitter.

For å kombinere dette, og kanskje gi vest en prøve, ble fortsettelsen en hjerter med avkast av kløver fra hånden. Vest kom inn og spilte tilbake en liten spar, øst vant med damen og returnerte nok en spar slik at motspillet hentet 3 stikk i spar og 2 i hjerter for en beit. Det fatale hjerter-tilbakespillet hadde da altså skapt et plussspill for den uheldige øst med datatrøbbel!