Olsen lurer på Birkeland

Jan Arild Olsen

Jan Arild «godt fornøyd» Olsen er en fargerik spiller ved det grønne bord. Jeg får av og til spilt med Jan Arild og det er alltid god underholdning. Av og til blir det solide resultater, men av og til blir det skivebom. På Birkeland var ingen av oss veldig flinke, men på dette spillet svingte Jan Arild seg når sjanse bydde seg frem.

Vest startet motspillet med spar, øst vant på damen og Jan Arild Olsen lot øst vinne med spar konge i neste stikk før neste spar ble stukket med ess.

Ruter konge, ruter dame til ess og ruter knekt med avkast av en kløver, vest kastet hjerter 4.

I disse posisjonen er Jan Arild gifitg, han spilte en LITEN HJERTER, 5, 10 og knekt.

Vest hentet sparstikkene, og posisjonen var blitt denne

Vest trodde nå at Jan Arild hadde hjerter konge og fridde seg med kløver til tieren hos Jan Arild.

Nok en hjerter satte vest inn på esset som måtte spille nok en kløver opp i finessen som ga Jan Arild det syvende stikket for hjemgang!

Motspillet kunne, og burde, så absolutt prestert bedre, men det var like fult glimrende spilt av Olsen som grep muligheten når sjansen bydde seg.