Spilleprøve i slem

Her kommer en ny spilleprøve. Du og makker har tråkket til i meldingene og da er det din oppgave å telle til 12!

Utspillet fra vest er hjerter dame, du vinner med ess og øst følger med syveren. Dette ser bra ut, du kan bare trumfe to hjerter så er 12 stikk sikre.

Men da du spiller spar til ess kaster vest en ruter!

Nå er det plutselig litt usikkert. Hvis øst har færre enn 3 hjerter går planen din i do!

Så har du flere muligheter her da?

Hvis du tar en titt på kløverfargen så er det så absolutt en mulighet der. Hva om knekten faller annen eller tredje?

Du spiller derfor kløver konge! Det ga valuta når kortene satt som dette:

Øst vinner med kløver ess og spiller tilbake en hjerter som du vinner med kongen. Nå tar du for kløver dame og når knekten kommer på kan du ta ut trumfen kaste en hjerter på kløver 10 og trumfe den siste hos nord. Hvis kløver knekt ikke faller spiller du ruter til ess fulgt av kløver til trumf. Hvis knekten ikke faller da heller må du satse på å stjele to hjerter hos nord.