Nyttårsquiz |Spilleprøve | Forskjell på lag og par?

ja så skriver vi nyttårsaften 2022. Det har vært stille her på bloggen i 2022, men idag skal du få prøve de små grå med en liten dobbel-spilleprøve.

1 Lagturnering:

Vest spiller ut ruter dame, nå kan du overta. Hva er din spilleplan?

2 Parturnering:

Vest spiller ut ruter dame, nå kan du overta. Hva er din spilleplan?

Ja prøvene er jo akkurat helt lik tenker du, det stemmer, men er de egentlig helt det samme?

Det er her forskjellen på parturnering og lagturnering slår til.

1 Lagturnering:

Oppgaven som spillefører er å vinne din kontrakt, det vil si 10 stikk.

Hvilke farer er det som truer?

Ruter dame i utspill ser veldig ut som singleton, en stjeling i ruter kan sette kontrakten på spill, det kan også kløversnu hvis du får 2 tapere i trumf og ikke får kastet kløver på ruter før motspillet henter sine stikk.

Du har 5 stikk i ruter, 1 i kløver og 1 i spar. Hvis du stjeler en spar kan du tåle 2 tapere i trumf.

For å kombinere vinner du med ruter ess og tar for hjerter ess!

Dette sikrer deg mot singleton konge hos øst, men også mot 2-kort trumf hos vest

Kløverfargen kan du ikke sikre deg mot angrep i hvis kortene er slik at motparten kan hakke hull på den.

Aktuelt var du veldig flink, kortene var fordelt som dette

Hjerter konge faller. Nå kan du vinne 11 stikk ved å hjerter 8 fra nord, vest vinner med tieren, men uansett tilbakespill kommer du inn på spar ess for å ta finessen i trumf. Du vinner spar ess, 3 stikk i trumf, 5 i ruter og kløver ess for 10 og kontrakt.

Hadde du gått hjem på spar ess og tatt finessen med hjerter dame vinner øst med kongen, spiller ruter til stjeling fult av kløver tilbake. Motspillet vinner 3 stikk i trumf og 1 i kløver og du går beit!

2 Parturnering:

Nå er oppgaven å vinne flest mulig stikk. Du kan se at kontrakten vil være normal å melde. Derfor burde du ikke sette på safe-spill, men være litt aggressiv i spilleføringen.

Du vinner utspillet med ruter ess, spiller spar til ess fulgt av hjerter til damen. Damen vinner stikket, kortene sitter som følger

Nå tar du for hjerter ess, spiller ruter til knekt fulgt av ruter. Vest kan stjele, men kløver tilbake vinner du med ess, kaster dine to siste kløver på ruter og krysser deg frem og tilbake til 12 stikk!

Hvis du starter med hjerter ess, spiller spar til ess og hjerter mot damen vinner vest med kongen og spiller kløver. Du kan stikke med ess, men må ta ut trumfen hos vest før du spiller ruter. Dermed har du bare en trumf igjen på håndne. Selv om du får kastet 2 kløver får du bare trumfet en og noterer 11 stikk. Det stikket er forskjellen på pluss og minus i parturering!

Godt nytt år!