Vinneren fra WBT september

World Bridge Tour september edition ble spilt på BBO med noen av verdens beste spillere på startstreken. Turneringen er en serie av online turneringer og 2 live turneringer hvor det deles ut store premier til sammenlagt vinnerne.

Jeg har vært heldig og fått spilt med noen dyktige spillere i disse turneringene. Fra den siste online turneringen kommer dette spillet som ble en av flere viktige gevinster for oss i 2 halvrunde etter å ha ligget bak med 31 imp halvspilt.

Det er lagkamp, og du som syd ser følgende

I fjerdehånd ble jeg fristet til å ta en oppvurdering. 1NT viser 15-17, men med god ruter syntes jeg stikk potensialet tilsvaret det intervallet. Christian Bakke gikk via Stayman og hoppet til 3spar for å vise krav til utgang med 4S og 5H.

Hvordan vil du spille kontrakten etter at vest spiller ut en liten kløver, liten fra nord og nieren fra øst.

Her er det viktig å ta vare på overgangene mellom hendene. I utgangspunktet ser det ut som kontrakten vinnes ved å stjele en kløver og en spar, men det er også en mulighet å satse på ruterfargen.

Det kunne ikke være noe hast å stikke kløver så jeg lot kløver 9 beholde første stikk.

Det ble blink, spillet så ut som dette

det var viktig å lasjere første kløver. Det sikret at overgangen mellom hendene var i varetatt.

Øst fant beste motspill da han spilte hjerter tilbake til 6, 8 og konge. Ruter til ess ble fulgt av ruter til stjeling med kongen. Spar til kongen ble så fulgt av ruter til stjeling med damen. Nå fulgte en hjerter til nieren som vest stakk med esset. Men uansett hva vest spilte tilbake kunne motspillet kun hente spar ess og kontrakten ble vunnet med 10 stikk.

Til slutt hadde vi vunnet 2 halvrunde med 46 imp og turneringen med 15 imps margin.

Hvis jeg stikker første kløver og spiller ny kløver vil motspillet vinne kløver og snu en hjerter. Nå er ikke lengre inntakene hos syd i orden og et riktig motspill vil beite kontrakten, bare prøv!