Spill motspill med Christian Bakke

Christian Bakke har vært en dominerende spiller her i Norge de siste årene og han har allerede etablert seg på landslaget med stor internasjonal suksess. Jeg har fått spilt noen kamper med han i online turneringen World Bridge Tour, en veldig hyggelig opplevelse.

La oss se om du spiller motspill like bra som Christian. Det er lagkamp og dette er hva du ser

Christian spilte ut spar knekt, 4, 2, konge. I neste stikk fortsetter syd med hjerter 2, ess, 3, 7.

Hvordan kan du beite denne kontrakten?

Syd som har hoppet til 3ruter i siste hånd har en god ruterfarge hvor han holder det åpnet for makker å melde 3NT. Normalt er det 7-kort farge, men spørsmålet er om du kan beite kontrakten da?

Hvis makker har spar dame og spillefører har Kxx x KDknxxx Kxx må du fortsette med spar. Nå kan spillefører kaste en spar på hjerter konge, men motspillet får 3 kløverstikk.

Det er to kort du må se litt ekstra på hos makker. Lavt kort i første stikk er vel i utgangspunktet styrkekast, men samtidig har makker mulighet til å gi et fargepreferanse signal når du vinner med hjerter ess. Hjerter 7 er den laveste hjerter, makker hadde kanskje kastet dame eller knekt uten kløver honnør?

Hvis makker har kløver konge må du snu kløver, så hva velger du?

Christian fanst løsningen da han spilte liten kløver, kortene så ut som dette

Kløver konge vant stikket og ny kløver sikret motspillet 3 stikk i kløver sammen med hjerter ess og trumf ess for en beit.

På ny spar ville spillefører tatt ess, kastet kløver på hjerter konge og spilt trumf som sikrer hjemgang.

Flott lest av Christian.

Kanskje øst skulle kastet svakhet i stikk 1 med spar 9, men hjerter 7 burde vise en honnør i kløver. Et vanskelig spill med mange muligheter. Uansett flott motspill av en av verdens beste bridgespillere.