Et av de mest spesielle spillene jeg har spilt

Fra finalen i OCBL juli cup kommer dette spillet hvor både meldinger og spill skapte en historie vi kan le godt av i lang tid. Det er lagkamp, det kan kanskje påvirke dine vurderinger?

Da øst-vest støttet spar regnet jeg med det ville komme spar i utspill og når makker hadde til en uttaks-dobling måtte det vel være noen stikk til oss. 3NT var uansett i gunstig sone, skulle den bli doblet ville jeg gått over til minor.

Lykken sto den kjekke bi, øst-vest lot meg litt overraskende få spille 3NT, som vi ser vinner de 11 stikk med spar som trumf.

Spar 10 i utspill løp til kongen. Nå ser det ut som det bare er å hente de 7 stikkene for 100 til ØV, og det var akkurat det jeg tenkte å gjøre da jeg spilte de fem kløverstikkene, men da vest kastet en spar og 4 hjerter samt øst kastet 2 spar hastet det ikke å ta for ruter ess. Jeg fridde meg derfor med spar. Motspillet hentet sine 3 stikk i spar hvorpå jeg kastet de to små hjerterne, øst kastet ruter 7.

Posisjonen var blitt denne

Både øst og vest var sikker på at jeg hadde en honnør i hjerter for å kunne melde 1 og 3 NT, vest fridde seg derfor med ruter 8, 9, konge og 5!

Fella var satt opp og øst løp rett inn i den da han spilte ruter 10!

Jeg gikk opp på ess og damen falt fra vest, nå kunne jeg hente stikk nr 8 og 9 på ruter knekt og ruter 6!