Beit i 6 men du vinner 7

En kryptisk overskrift som kun gir mening til en erfaren bridgespiller. Ja dette hendte da faktisk meg, anledningen var en online-lagturnering mot noen av verdens beste spillere.

6 ruter var en fin kontrakt etter et greit meldingsforløp hvor Jan Arilds 5NT var «pick a slam», altså du får velge hvilken slem du vil spille makker.

Hjerter dame i utspill fra vest ble stukket med ess. Ruter konge fulgte alle på og når du spilte spar til ess fulgte øst med 10 og vest med 6. Når ruter ess ble innkassert kastet vest en hjerter.

Det betyr at øst truer deg med å ta et stikk i trumf, sammen med den åpne hjertertaperen er dette ubehagelig. Hvordan ville du forsøkt å løse denne floken?

Hjertertaperen kan forsvinne på kløveren hvis øst har minst 3-kort kløver. Eller du kan ta finessen i spar som vinner hvis damen er hos vest og øst har minst 2-kort spar. Det er også en variant å spille spar til kongen fulgt av spar til trumf. Nå vinner du hvis spar er 3-3 eller damen doubleton. Her vil du også kunne «falle tilbake på» kløverfargen hvis spar skulle vise seg å ikke komme i orden. Men da må øst ha lengde i kløver slik at han ikke får kastet seg ned.

Du vet øst har 5-kort trumf og minst 2-kort hjerter (han har minst kongen igjen etter at vest spilte ut damen). Det gir ikke rom for å mange kort i de sorte fargene. Så hva velger du?

Jeg spilte nok imot oddsen da jeg satset på at øst hadde minst 3-kort kløver og spilte kløver fra topp. Kortene så ut som dette

Øst trumfet den tredje kløveren og kunne ta beiten med hjerter konge. Det var fint av øst å hive innpå spar 10, men jeg skulle selvsagt ikke tatt noen hensyn til hvilke kort som ble spilt. Isolert var det bedre å satse på spar 3-3 eller damen doubleton enn kløver 3-3 eller 4-kort hos øst.

Det ble et skikkelig trist spill for oss da 6NT ble meldt og vunnet ved det andre bordet.

Men så til overskriften. Det var ikke så dumt å melde 7 ruter på disse kortene. Og det skjedde da også i noen av de andre kampene. Men hvordan spiller du 7 ruter etter hjerter dame i utspill fulgt av ruter konge, spar til ess og ruter ess.

Dette blir et annet spill, nå må du vinne 13 stikk og er avhengig av en trumfreduksjon slik at syd blir like langt som øst i trumf. Videre må du komme i en posisjon hvor nord spiller vinnere slik at øst blir presset inn i trumffinessen.

I 7 ruter spiller du derfor spar til kongen fulgt av spar til stjeling. Når damen faller tar du for kløver ess og kløver konge og har kommet frem til følgende poisjon

Nå spilles spar knekt fra nord, hva skal øst gjøre?

Hvis øst trumfer kan syd trumf over, ta ut trumfen og spille kløver til damen for vunnet kontrakt.

Kaster øst hjerter kaster syd også hjerter og spiller ny spar, samme posisjon hvor øst kan velge å trumfe og bli overtrumfet, eller kaste hjerter hvorpå syd kaster kløver.

Da er det 3 kort igjen og nord spiller kløver, øst må trumfe og syd overtrumfer og forlanger sin kontrakt!