Flink verdensmester

Starkowski - WBF offisielle bilde

Vi spiller stadig vekk i disse online turneringen på BBO. Der dukker det stort sett opp meritterte motspillere i hver runde. Her om dagen spilte vi 16 spill mot de nybakte veteran-verdensmestrene fra Polen, Starkowski-Kwiecien.

På dette spillet var det Starkowski som førte kortene slik det skal gjøres av en regjerende verdensmester.

1 kløver var «polsk» som er en tvetydig åpningsmelding og er som oftest 12-14 balanserte, alternativt 18+ eller en naturlig kløveråpning. Jan Arild Olsen hoppet innpå med 2NT for å vise begge minor og nå meldte verdensmestrene seg naturlig frem til 4hjerter.

Ruter dame i utspill slapp Starkowski til kongen fulgt av hjerter til knekt, øst kastet ruter!

Det som kunne se ut som en kjedelig finesse ble plutselig interessant. Hvordan ville du spilt herfra?

Mye tydet vel på at øst hadde utstyrt seg med 6-5 fordeling i minor. Hvis spar ess er hos øst ordner jo dette seg greit, men hva hvis spar ess er hos vest?

Starkowski fortsatte med kløver, Olsen føyk opp på kløver ess og spilte ruter knekt til esset, vest fulgte med ruter 8.

Kløver til kongen fulgte begge motspillere på og nå var fortsettelsen hjerter til dame og hjerter ess, øst kastet ruter.

Starkowski hadde blinket fordelingen, kortene så ut som dette

Ganske så effektivt hadde han spilt seg frem til følgende posisjon når han spilte kløver til damen.

Hva skulle jeg som vest gjøre? Hvis jeg trumfet kløver dame måtte jeg spille tilbake fra spar ess, derfor kastet jeg bare en spar.

Men det hjalp lite, Starkowski spilte selvsagt hjerter til min konge og da var det bare spar igjen å spille. Det ga spillefører stikk for spar konge og kontrakten i hus.

Ved å eliminere mine minorkort og sette meg inn på trumf konge gjorde Starkowski seg uavhengig av hvor spar ess var plassert. Så lenge vest må spille spar vil spar konge gi stikk. Et flott spill vel verdt å lære av.