Tøffe meldinger i MSIBT Auksjonsturnering

I går leste vi om Simon Hult – Brian Cleary som virkelig fikk sving på kortene i en 19-poengs utgang de både meldte og vant.

Dette spillet er fra samme runde, de holdt samme stil.

2 kløver fortalte om sterke kort og 4NT betydde begge minor. Cleary var rimelig tøff som tok ut i 5hjerter, at Hult løftet har jeg forståelse for selv om han nok var litt usikker på ruterfargen.

Ruter dame i utspill trakk konge, ess og liten. Neste ruter fulgte heldigvis vest med liten slik at nord vant med tieren.

På hjerter ess fulgte øst med 8 og vest med 3. Hvordan spiller du herfra?

Cleary hadde blitt advart i meldingene. Øst må vel nesten ha 6-5 eller 6-6 i minor for utspill og meldinger. Han traff riktig da han ba om en liten spar som gikk til damen og spilte hjerter knekt som han lot løpe rundt, kortene så ut som dette

Finessen i hjerter sikret kontrakten for 1430. Det ga selvsagt nesten alle poengene til Cleary-Hult.

Spillet var allerede vunnet for Hult-Cleary når øst-vest ble doblet i 5kløver. 8- eller 1100 ville den kontrakten gitt, mens 5ruter ville vært en bedre kontrakt og bare gitt 500.