Damenes Mix | Siste spilleføring

I alle parturneirnger kan den siste runden bringe litt ekstra risiko hos de som kjemper om en plass i premierekken.

Fra Damenes Mix kommer dette spillet fra nettopp siste runde hvor en litt utradisjonell melding ga muligheter.

1spar var overføring til 1nt. Det var litt uklart om øst mente doblingen som spar eller de to andre fargene, men syd valgte likevel å melde sin hånd som 18-19 balansert.

Hadde spar kommet i utspill ville syd hentet 9 raske stikk, men vest startet motspillet med ruter 8 (norsk fordeling).kongen kom på fra øst og syd lasjerte. Ruter 5 kom tilbake i neste stikk til ess hos syd.

Nå fulgte 5 runder kløver. Den var fordelt 1-1 hos motparten, begge motspillere kaster styrke i spar, vest kaster tre spar og svakhet i hjerter, øst kaster to spar, en ruter og styrke i hjerter.

Nå vet du at ruterfargen er 4-4 hos motparten. Det betyr at kontrakten kan vinnes hvis du får sikret deg et stikk i spar.

Spar knekt blir spilt fra nord, øst følger lavt.

Konge eller kapp?

Det er kanskje gjetting, eller er det ikke det?

Her skal du tenke litt på hva som har kommet frem så langt, og hva som ikke har blitt spilt.

Hvorfor spilte ikke vest ut spar, men valgte å spille fra 4-kort ruter?

Øst har en honnør i spar, ruter konge og styrke i hjerter som tyder på kongen, og kanskje damen ved siden av.  

Det er også litt rart at vest kaster tre spar etter sitt styrkekast.

Alt dette tyder på at vest har spar ess. For med D x x x ville det vært et naturlig valg i utspill, men med ess vil det ikke friste like mye etter meldingene. Det er lite sanssynlig at vest har kastet seg ned til singleton spar dame.

Derfor lar du spar knekt seile. Det var blink, kortene var akkurat som forventet.

Motspillet henter sine 4 stikk, men det blir 9 til spillefører og en herlig 600 som ga 90 % score.