4-3 tilpasning med 5-1 imot

Utgang på 4-3 tilpasning kan være spennende, særlig hvis motparten har fordelt de gjenværende kortene litt friskt seg imellom.

Fra en turnering på internett kommer dette spillet hvor SYD ble spillefører i 4 hjerter etter et lit grovt meldingsforløp.

Når man kan høyne til 2hjerter på nords hånd er det viktig at syd bruker 2NT som en søkemelding for å avdekke eventuell 3-kort støtte. Men det aktuelle makkerpar hadde ikke slike avtaler.

Vest startet motspillet med spar, knekt, dame og ess. Spillefører tok spar konge og spar til trumf fulgt av ruter ess og ruter. Vest kom inn og vridde hjerter til ess hos blindemann.

Øst var godt fornøyd med kontrakten, men begynte nok å ane urå da spillefører hentet frem en kryss stjeling i stedet for å ta ut trumfen.

Posisjonen var blitt denne

Fortsettelsen var ruter til stjeling, spar til stjeling, som øst kastet en kløver på, og ruter hvorpå øst kastet kløver konge. Syd kunne stjele, men nå hadde øst rukket å kaste begge kløver slik at spillefører brant inne med kløver ess og gikk en beit.

Syd skulle selvsagt tatt for kløver ess før sparen ble stjålet. Han kunne til og med spilt kløver til ess i stedet for å stjele ruter, med hjerter knekt hos øst får syd sine to siste stikk i trumf ved å bare spille kløver og la øst komme inn.

Dermed kunne øst smile alikevel, det var syn spillefører ikke fullførte sin fine spilleføring. Da måtte øst «undertrumfet» hele 3 ganger og avsluttet med å stjele makkers stikk til slutt for hjemgang.