Ingen krokodille takk

Jeg lar meg imponere av disse robotene på BBO. Av og til vet de hvert eneste kort og henter frem de peneste coups for så å plutselig kaste kortene fra topp og gi deg et par stikk i motspill.

The Crocodile Coup utføres i motspill når man stikker unødvendig høyt for å unngå at makker kommer inn på et lavere kort for et innspill.

Fra en robotturnering kommer dette spillet hvor jeg trodde jeg skulle få til et liten krokodille, men nei da slo roboten til

1 ruter var ikke noe sprek sats i meldeboksen, men kontrakten var rimelig trygg. Vest spilte ut en liten kløver som gikk til konge og ess. Ruter ess og ny ruter vant vest med knekt fulgt av ny kløver.

Jeg tok en runde kløver til før jeg fridde meg med ruter til kongen hos vest. Nå satt roboten der med sine majorkort og valgte å fri seg med en hjerter som gikk til knekt og ess. nå tok jeg kløver og ruterstikkene og kom ned til følgende sluttposisjon

Det var 3 spar ute og på kastene var jeg rimelig sikker at kongen satt annen hos øst. Derfor var det «gratis» å fri seg med hjerter i håp om at øst kom inn.

Men da jeg spilte hjerter 10 hoppet vest opp på KONGEN og tok meg seg damen fra øst. Nå kunne vest ta for hjerter 9 før jeg fikk det siste på spar ess.

Det var en enkte krokodille-robot som leste kortene perfekt og ikke ønsket øst innspilt i hjerter.

Øst skulle selvsagt kastet hjerter dame i avkast, men det var jo ikke nødvendig med en slik makker.