Se på langfargen

Bridge er krevende hvis du er ambisiøs og ønsker å gå i dybden på hvert spill.

Dagens utfordring setter deg på prøve som spillefører, i en tilsynelatende kjedelig kontrakt. Det er parturnering, så jakt på stikkene

4 spar er du fornøyd med, men her er det selvsagt en jakt på overstikket vi tenker på.

Vest spiller ut en trumf, gir det deg noen ekstra sjanser?

Muligheten i dette spillet er å sette opp ruterfargen som gir avkast for en kløver fra hånden, i tilfelle kløver ess er hos øst. Men det krever at ruter er fordelt 4-3 hos motparten.

Dette gjøres ved vinne utspillet med spar ess, ruter til ess fulgt av ruter til stjeling. Spar til kongen og nok en ruter til stjeling. Når begge motspillere følger vet du det finnes en mulighet for å lykkes.

Men det er viktig at ikke vest kommer inn for å spille kløver igjennom blindemann.

Derfor spiller du hjerter, når vest følger lavt ber du om ni fra nord. Det gir sukess, kortene ser slik ut

Øst kommer inn på hjerter 10, men må spille hjerter tilbake til ess. nå stjeler du ruter og posisjonen har blitt denne

Hjerter stjeles hos nord og nå kan ruter knekt hentes med avkast av kløver fra syd.

Dermed noterer du 11 stikk på et spill de fleste bare spilte kløver til kongen og noterte sine 10 stikk.