3 divisjon | spilleprøve 2

I Agder ble 3- og 4-divisjon spilt i Kristiansand. Som vanlig ble det en spennende kamp om stikkene. Jeg tok en tur innom og fikk notert ned et par spill.

Resultat 4-divisjon Vest-AGDER

Resultat 3-divisjon avd H

Overganger mellom hendene kan gi utfordringer. Dette spillet fra 3-divisjon setter deg som spillefører på prøven, men du har kanskje et mottrekk?

Kløver i utspill fra vest trekker konge fra øst og ess hos deg. Hjerter dame tar med seg konge og ess og en hjerter til knekt går også fint da begge motspillere følger lavt.

Det kan se ut som du trenger å finne ut av ruterfargen for hjemgang, eller kan det være en annen mulighet?

Jeg håper du ser mulighetene i trumffargen. Hvis nieren faller doubleton, kan dette gå greit. Hva med å ta for spar ess fulgt av spar dame som du stikker med kongen. Hvis nieren faller, har du en god mulighet.

Sånn var kortene, se bare her

På spar dame følger vest med nieren og du stikker med kongen. Hjerter 9 i neste stikk har du planer om å la seile rundt og bare kaste en kløvertaper. Men aktuelt så kommer tieren fra øst som du trumfer høyt. Nå spiller du liten spar til åtteren og kaster en kløver på hjerter 8.

Dermed har du vunnet din kontrakt og kan nikke fornøyd på hodet når ruter ikke lar seg spille for mer enn 1 stikk.

Legg merke til at det var riktig av øst å legge i kongen på første hjerter, med kongen smått fjerde vil vi normalt ønske å holde tilbake kongen.