Tenk deg om i motspill

Nok en gang spiller du parturnering og kommer opp i en posisjon hvor du kanskje skal tenke deg om.

4spar var kanskje ikke et opplagt valg i meldeboksen, men nå fikk du dyttet motparten til 5-trinnet og da er det om å gjøre å ta fordel av det.

Makker starter motspillet med spar ess og vrir kløver 6. Spillefører vinner med ess og følger selv med kløver 5.

Trumfen trekkes ut i to runder, makker følger begge ganger. Ruter til ess og ruter stikker du med kongen, makker kaster en spar.

Hva er ditt neste trekk i motspill?

Dette er da enkelt tenker du og tar for kløver konge. Nei det er ikke så lett du, for kortene så nemlig ut som dette

Spillefører trumfer kløver konge, tar for ruter dame og stjeler en spar. Ruter til stjeling blir fulgt av spar til stjeling. Håndens siste spar forsvinner på den godspilte ruteren og spillefører noterer sine 11 stikk.

Men du var vel mer våken?

Hvis du gjør en liten opptelling så har vel makker fordelingen 6-2-1-4 etter sitt innhopp til 2 spar og kløver 6 i annet stikk?

Du spilte nemlig SPAR DAME i denne posisjonen

På den måten trekker du ut et viktig inntak hos blindemann. Nå kan ikke lengre spillefører sette opp ruterfargen for avkast av spar. Kontrakten går beit da spillefører må gi vest et stikk i spar.