Dansk 1 div| Det var IKKE blink

Den danske topdivisjonen spilles over 4 helger og består av 12 sterke lag. Det kjempes om hvert imp og da må du gripe de muligheter som måtte dukke opp.

La oss se om dette er et slikt spill?

Ingen i sonen og makker sperreåpner med 3 kløver. Nord forteller om begge major med sin 4kløver innmelding.

Så da er spørsmålet, har du til en melding eller sitter du rolig på plassen din?

Caspersen er en av de danske toppspillere med flere opptredener internasjonalt. Han var sikker på at motparten hadde god tilpasning i hjerter og kunne være i slemsonen.

For å hjelpe makker med utspillet la han inn en taktisk melding, 4ruter.  Men da smalt det på fingrene. Kortene så nemlig ut som dette

Luringen Graversen i vest hadde selvsagt en kløver for lite, få honnørpoeng og 5-kort hjerter! Caspersen la kontrakten i 5 kløver som han regnet med kunne være en ok kontrakt, men så feil kan man ta.

Spar ess i utspill ble fulgt av kløver ess og kløver til kongen. Hjerter konge, hjerter til knekt, hjerter dame, hjerter ess og hjerter til stjeling var det nådeløse motspill. Dermed gikk kontrakten 6 beit for 1400 til NS.

NS vinner ikke slem i hjerter eller spar, men hvis de melder 6NT ville det blitt et spennende spill. Ser du hvordan det vinnes 12 stikk NS etter kløver i utspill?

Nord vinner utspillet og spiller ruter til kongen. Når ruter dame kommer i neste stikk kan øst velge hvem som skal få følge på skvisen. Hvis øst lasjerer fortsetter spillefører med 5 runder hjerter. Vest kommer inn i denne posisjonen

En spar i retur vinner syd med damen og tar for kløver konge, hva skal øst kaste da?

Hvis øst stikker ruter dame og spiller kløver blir det i stedet skvis mot vest. Syd stikker med kongen, tar for ess, konge og dame i spar.

Posisjonen har blitt denne

På ruter knekt er vest skvist og må oppgi hold i kløver eller hjerter.

Et tøft spill!