Balanserer du?

Hvis du kommer ut på feil fot fra balanseringsposisjoner vil det være en kostbar affære. Posisjonen er klassisk, du ser motparten stoppe i en lav delkontrakt og lurer litt på om din side kan ha spill for en kontrakt, evt kan klare å presse motparten opp et trinn og mulig hente en beit.

Er du grådig, eller er det best å fire seilet og legge seg i motspill?

Fra en landskamp mellom Frankrike og Polen kom dette spillet hvor den Polske vest fikk en slik utfordring, la oss se hva du ville gjort:

NS spilte et «naturlig» system, men 2 kløver var den populære konvensjonen Gazzilli. Det betyr at nord enten har en svak hånd med spar og kløver eller så har han en ubalansert hånd på minst 15 poeng som han ønsker å invitere til utgang med. Når Syd velger å si pass tyder det å en svak hånd med mange kløver.

Så er det da opp til deg, skal motparten få spille 2 kløver eller blir du med i kampen om kontrakt?

Vest var ikke skvetten, han hentet frem en opplysende dobling. Ganske friskt med en god sparåpning hos nord, men man kommer kanskje ikke noen vei ved å være redd.

Kortene så ut som dette

Som vi ser endte ferden i 2 ruter doblet av vest. Ikke akkurat en drømmekontrakt, men med muligheter.

Spar i utspill gikk til damen hos nord som vridde kløver konge. Hadde spillefører gått over til trumf ville han kunne sluppet unna med en beit, men han fortsatte med spar som nord vant med ess. spar i retur kastet øst en hjerter på, syd trumfet og spilte hjerter til ess hos blindemann. På nok en spar forsvant enda en hjerter fra øst, men syd trumfet nok en gang.

Kløver tilbake ble trumfet lavt hos vest, nord trumfet over med nieren. Fortsettelsen ble ess, konge og ny trumf. Spillefører kunne ta sine to stikk i trumf, men motspillet måtte få resten for 4 beit og 1100 i score.

Ved det andre bordet gikk meldingene som følger

NS spilte helt naturlig og nords gjenmelding av 2 ruter ble sluttkontrakt. Det er som kjent sjelden en god ide at lagkameratene spiller samme kontrakt ved begge bord, det var det heller ikke denne gang.

2 ruter gikk 2 beit for dobbelscore til Frankrike og 15 imp.