3 divisjon | Calle jakter opprykk

Calle Knutsen

I helgen spilte 3- og 4-divisjon over det ganske land. Dette er den store mønstringen av bridgespillere her til lands hvor nesten alle klubber er representert med et lag eller to. Her i Agder var det en spennende 3-divisjon med flere sterke lag.

Resultat 3-divisjon Agder

Blant annet Lyngdal stiller et sterkt lag med Calle Knutsen som myndig lagleder. På dette spillet var det Calle som traff blink som spillefører.

Calle ble som SYD spillefører i 3NT.

Hjerter i utspill gikk til kongen hos øst som spilte ny hjerter til damen hos Calle. Calle tok nå for spar ess og spar konge, det var ikke dumt at damen falt fra vest. Calle kunne nå telle 3 stikk i spar, 2 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver. Hvis han kunne finne ut av kløverdame var kontrakten nå i hus.

Men Calle så litt dypere, han hadde vel tid til å teste ruterfargen. Calle spilte spar til knekt fulgt av en ruter 9 som øst la knekten på. Calle la liten og vest måtte følge med tieren. Øst tok for spar 10 og spilte ny ruter som Calle la liten på. Vest kom inn på ruter konge og spilte hjerter til esset hos nord.

Posisjonen var blitt denne

Som vi ser har øst kastet en kløver for å kunne holde ruteren.

Calle fortsatte med ruter til ess. Da den fargen ikke satt greit fortsatte han med kløver konge og kløver til ess!

Øst måtte følge med damen og skvisen sikret Calle hjemgang for 10 imp da kontrakten gikk beit ved det andre bordet.