Overføringslebensohl kostet 20 imp

Det er typisk når systemkortet er fylt opp med konvensjoner at det kan gå litt i ball for de fleste av oss. Dette spillet dukket opp i en lagkamp, og jeg tror det ene laget gjerne skulle hatt spillet gjort om igjen.

Se bare hva som hente

ØV hadde avtalt overføringslebensohl, men er den «på» når motparten redobler? Vest trodde ikke det, øst var av en annen oppfatning.

Vest mente 3hjerter som naturlig og invitt til utgang, men øst trodde det var overføring og minst invitt med spar. Øst tok selvsagt imot med sin fine fordelingshånd.

Nå skulle vest våknet da syd doblet, men han snorket videre og lot 4spar doblet bli sluttkontrakten. Når siste kort var spilt sto det -5 og 1400 til NS. Ikke noe særlig for ØV når de har utgang i kortene.

I lukket rom var det heller ikke det store, meldingene gikk som dette

Vest startet litt forsiktig med 3hjerter, men tok igjen med 4 hjerter. Syd hadde mistanke om at det kunne være beit og hivde innpå en dobling.

Hvis nord spiller ut spar og motspillet spiller spar videre vil kontrakten faktisk gå en beit, men nord spilte ut kløver. Spillefører vant med ess og spilte hjerter dame. Syd stakk med ess og prøvd å ta for ess-konge i spar. Den kunne spillefører trumfe og da trumf knekt kom på i neste trumf-runde ble det hele 11 stikk for 990 til ØV.

Sammen med 1400 i åpent rom ga det den nette innbetaling av 20 IMP.

Fikk du noe å snakke med din faste makker om i systemavtalene nå?