VM | Allan i form mot Nederland

Allan er konge i VM

Det var ikke bare flaks som ga Norge en stor seier mot Nederland. På dette spillet tok Allan Livgård på seg sjefshatten og blinka sitsen som spillefører

Kløver 8 (svenske) i utspill fra syd gikk via kongen hos nord til esset hos Allan. Hjerter knekt løp så rundt til kongen hos nord som fortsatte med kløver 10 til esset hos Allan og knekten fra syd.

Nå spilte Allan ruter til ess fulgt av stikkene i hjerter, på den siste kastet begge motspillere en spar.

Allan kunne se av utspillet at nord var plassert med 5-kort kløver. Videre hadde han fulgt tre runder i hjerter. Nå spørs det bare om han har fordelingen 4-3-1-5 eller 3-3-2-5. Ettersom syd hadde spilt ut kløver fra 3-kortfarge kunne det tyde på en fordeling ala 4333.

Allan fortsatte med ruter knekt og da syd la liten valgte Allan det tøffe løsningen, han gikk opp på kongen!

Damen falt fra nord og det endte med 11 stikk for 660 poeng og 11 imp da ruterfinessen ble tatt ved det andre bordet for en beit.