VM | Boye leker med Italia

Boye Brogeland

De Norske spilleføringene ble nesten et begrep i VM. Boye og Espen var selvsagt de største bidragsyterne til flotte spilleføringer. Denne spilleføringen, signert Boye, dukket opp i kvartfinalen mot Italia.

Spar 10 i utspill fikk løpe til damen hos Boye. Han fortsatte med kløver ess, konge og kløver til damen hos øst. Ruter 2 i neste stikk vant Boye med esset.

Nå hentet han kløverstikkene, før den siste var posisjonen blitt denne

Som vi ser har øst kastet ruter konge for å unngå innspillet, men det var til liten nytte. Boye fortsatte med kløver 2, vest kastet hjerter 8, nord kastet hjerter 9, men hva med øst?

Han kaster spar 4. Da fortsatte Boye med ruter 5 til damen hos vest. Spar gikk så til knekt, men spar ess ble motspillets siste stikk. De to siste vant Boye med hjerter ess og ruter knekt for hjemgang.

Øst kunne beitet kontrakten ved å kaste spar tidligere og holdt K3 i ruter. Ettersom Boye kun har en spar igjen på hånden er det ikke noe fare ved dette motspillet og motspillet henter to stikk i ruter samt hjerter konge.

Ved det andre bordet gikk meldingene som dette

2 hjerter var «Ekrens» som fortalte om en svak hånd med hjerter og spar. Allan gikk noe hardt på med 2NT, men klarte på den måten å stoppe Italienerne i meldingene.  Det var kanskje passivt av syd å ikke doble en gang til, men heldig for oss.

3 spar ble vunnet for 140 til Norge og 12 imp etter fine resultater ved begge bord.