Relepresisjon | Sleminvitt førte til 5 i minor

Det kan være kjekt å vite fordelingen til makker når du vurderer slemmulighetene samt hvilken utgang som best spilles.

På dette spillet kom vi heldig ut, se bare her

Hvordan ville du og din makker meldt kortene som NS på dette spillet?

Jeg og Ulf meldte som dette

Ulf kunne se det ikke var så mye som skulle til før det var spill for slem. Han meldte derfor 4kløver som var sleminvitt med kløver som trumf. Slik vi spiller må jeg ha minst 4 kontroller (ess=2, konge =1 og trumf dame =1) for å ta imot. Jeg slo derfor av med 4 ruter.

Nå kunne Ulf se vi manglet nøkkelkort og la kontrakten i 5 kløver som han trodde hadde bedre muligheter enn grand.

Og det var helt riktig. Du får bare 8 stikk i grand hvis motparten angriper hjerter, mens i kløver var det 11 stikk uansett motspill.