Nationals | et stort bortspill

Jeff Meckstroth

Spingold ble en spennende turnering da Summer Nationals gikk av stabelen i juli. Det Amerikanske sommermesterskapet en møteplass for verdens ledende bridgespillere på lønningslisten til rike sponsorer.

Fra den svært spennende kampen mellom favorittene på lag NICKELL og outsiderne på lag LEONG kommer dette spillet som avgjorde hele kampen. Leong ledet med god margin men så kom det rutinerte Nickell-laget med de nødvendige vinst-spillene slik at de sikret avansement.

La oss se om du spiller hjem avansement eller om du, som den aktuelle vest, finner veien til Sortie.

Som vi ser har ikke meldingene gått rolig for seg. Du startet svært forsiktig med 4spar men nå befinner du deg plutselig i 6spar til doblet takst.

Vest spiller ut kløver ess, spillefører trumfet lavt på hånden fulgt av ruter 9, liten fra nord, dame og ess. Syd tenker seg godt om før han vrir spar 2 og så overtar du mikrofonen. Hva legger du fra hånden?

Det var nå at spillefører oppdaget sin fatale feil i første stikk. Han skulle trumfet med en stor trumf for å sikre inntak hos blindemann. Nå måtte han plutselig gjette riktig for å sikre at han hadde nok inntak til blindemann for å godspille og hente ruterstikkene!

Hvis nord har spar 9 må han legge i åtteren fra hånden, hvis syd har spilt 2 fra 92 må han legge spar 4.

Ja for det var ingen tvil om at ruterfargen måtte gi stikk nok til å kaste hjerter fra hånden. Et annet spørsmål blir selvsagt hvordan man skal spille ruteren videre.

Vest la spar 4 fra hånden og måtte grave seg ned i sanden da nieren kom på fra nord. Damen vant stikket, men nå hadde han kun spar 5 igjen på hånden som var lavere enn blindemanns 6 7. Dermed var det et inntak for lite til å både godspille ruter og samtidig hente den.

Det vil si spillefører kunne fortsatt håpe at nord hadde 10 x i ruter og spilt ruter knekt fra blindemann, men det gjorde han heller ikke.

Kortene så ut som dette

Nå brant spillefører inne med en taper i hjerter og måtte notere – 200.

Ved det andre bordet ble Jeff Meckstroth spillefører i 6spar etter et tilsvarende friskt meldingsforløp. Kløver ess i utspill trumfet Mecks med åtteren fulgt av ruter 9 som nord vant med kongen. Hjerter i retur vant han med knekten fulgt av spar til damen, ruter til trumf, spar til 7 og ruter dame som fikk seile. En ruter ble trumfet på hånden før den godt bevarte spar 3 kunne spilles til blindemanns syver før den godspilte ruterfargen ga avkast for håndens hjerter. 1660 var en mektig score og ga hele 18 imp til Nickell som vant kampen med 9 imps margin.

Ser du hvilket utspill som beiter 6 spar?

trumf i utspill tar bort et inntak hos blindemann som trengs for å godspille og hente ruter, men det var vel ikke helt et alternativ eller hva?