Heldig eller dyktig i EM lag?

Bob Drijver

Fra åpent EM lag har jeg hentet dette spillet fra Round of 32 hvor jeg er usikker om spilleføringen var god eller heldig, kanskje du kan si hva du mener?

Den Nederlandske storspilleren Bob Drijver ble som SYD spillefører i 6hjerter uten at motparten bidro i meldingene og dere fortalt noe annet en lang hjerter hos syd og kløver hos nord.

Utspillet fra vest er spar 3 (norsk fordelingsutspill), tenk igjennom spillet før du tar et valg. Hva er beste mulighet for suksess i denne kontrakten?

Som alltid er det flere muligheter for suksess, men hva gir best odds?

At utspillet er fra spar konge er det enkleste alternativet. Det er vel 50 % sjanse og vil gi direkte hjemgang ved å stjele to spar hos høyt hos blindemann og kaste en ruter på kløver ess.  Av utspillet «vet» du at spar er fordelt 4-3 eller 5-2 hos motparten og spilleplanen er ganske trygg.

Alternativt kan du satse på at kløverfargen kan godspilles slik at du får kastet begge håndens ruter, og kanskje noe spar. Hvis du stikker opp med spar ess, kaster ruter på kløver ess trumfer en kløver høyt. Trumf til nieren og trumfer en kløver høyt vil du lykkes hvis kløver konge sitter tredje eller doubleton forutsatt at du kan spille spar for en taper etterpå.

Uten at jeg har regnet nøyaktig på denne varianten tror jeg odds for at kongen faller maksimalt tredje er noe mindre enn 40 %. Skulle det vise seg at sparfargen også må løses uten taper blir det mer komplisert.

Bob Drijver stakk opp med esset, fortsatte med kløver ess og kløver til stjeling. Hjerter til 9 ble fulgt av kløver til stjeling og kongen kom hjertelig på.

Kortene så ut som dette

Nå kunne han spille trumf til knekt og forlange 12 stikk.

Var det dyktighet eller en god spiller i medvind som gjettet riktig?

Jeg kan ikke gjøre annet enn å håpe Bob bommer slike spilleføringer hvis han blir tatt ut til å spille for Nederland i høstens VM.