Marit Sveaas IBT | Briljant spilleføring

Nils Kvangraven

Dette er vel den spilleføringen fra Marit Sveaas IBT jeg var mest fornøyd med. La oss se om du er enig?

Jeg var øst og kunne se følgende

Nords Multi åpning fortalte om en svak hånd med 6-kort spar. Syd startet motspillet med ruter konge som jeg litt grådig lot beholde stikk. Ruter dame i retur kastet nord en spar på og jeg stakk med ess.

Nå fulgte kløverstikkene og syd kastet ruter på andre runde. Det betydde at nords fordeling var nesten helt klar 6-3-1-3 og syd 3-3-6-1.

Med svake to i gunstig sone i nord begynte dette å bli spennede. Jeg spilte med derfor ned til følgende posisjon

På den siste kløveren kastet jeg en hjerter fra hånden, men hva skulle syd kaste?

Kaster han hjerter spiller jeg den fra topp og kaster han er ruter vinner jeg på tieren. Altså måtte syd kaste sin siste spar.

Da fulgte hjerter til ess og ruter 10. Syd kom inn på knekten, men måtte spille tilbake fra damen i hjerter og det 11 stikket kom seilende inn.

Men så våknet jeg opp. Fordelingen var riktig, men kortene så ut som dette

Den sniken i nord hadde selvsagt hjerter dame, innspillet var til ingen nytte. Den som spilte tøft hadde kappet hjerteren tidlig og hentet 12 stikk!

Briljant, men til ingen nytte!