Melder du inn?

Dette ble et spennende spill. Det er parturnering og hver dråpe må vris ut av kluten på hvert spill.

Som syd skal du få vurdere om du ønsker å melde inn eller ikke, du ser på følgende

Alle i sonen, vest åpner 1hjerter, makker passer og øst svarer 2hjerter. Har du til en innmelding, i tilfelle hva?

Jeg tenkte på flere alternativer.

  • 2spar er den «billigste», selv om det er nest lengste farge blir i alle fall 5-kort major meldt på kampen om sluttkontrakt.
  • 3ruter er lengste farge. Ulempen er selvsagt at 5-kort spar kan komme ut av spill, men samtidig kan vi gjenmelde 3 eller 4 spar hvis sjansen byr seg
  • 4ruter er den moderne løsningen. Leaping Michaels beskriver en 2-fargehånd og ville her vist ruter og motsatt major, altså spar. Dessverre er styrken på hånden ikke god nok, makker vil forvente noe mer og vi kan ende opp for høyt.

Jeg falt ned på 3ruter som beste alternativ. Og da gikk meldingene som følger

Rutermeldingen må ha truffet makker ganske godt. 4hjerter må bety sleminvitt i ruter og 5 kløver blir cue-bid.

Har du nok til å melde slem eller har du gjort ditt og slår av med 5 ruter?

Vel, poeng er det få av, men disse kortene har en stor spillestyrke. Særlig nå da makker har fortalt om tilpasning i ruter. Cue-bid i kløver passet ganske så greit.

Jeg hoppet derfor til 6ruter, det var blink da kortene så ut som dette

Hjerter i utspill tok esset seg av, fra hånden forvant en kløver. Kløver ess, spar til ess og spar til stjeling ble så fult av hjerter til stjeling. Spar til stjeling gikk også fint og nå var spørsmålet om trumfen måtte håndteres med forsiktighet.

Har øst K J x vil en finesse være påkrevet, men samtidig vil det være beit hvis vest har Kx og får spilt to runder trumf. Jeg spilte derfor ruter til ess. Kongen falt og nå ble en spar til stjeling fulgt av hjertet til stjeling. Trumf dame hentet motpartens siste trumf og 13 stikk ble notert.

Ikke dumt med 19 honnørpoeng på deling!