Nordisk | Det jeg skulle ha gjort

Er det ikke alltid sånn at vi i etterkant lett ser hvordan kortene skulle vært spilt. Sånn var det også for meg ved litt for mange anledninger da vi spilte Nordisk Mesterskap i Kristiansand.

Men først kan du få prøve deg som spillefører i 3 NT.

Vest har altså fortalt om begge major med å doble sterk kløver, sluttkontrakten var ganske så normal.

Spar 3 i utspill fra vest, hvordan ville du spilt kortene?

Første tanke er å stikke med spar konge. Hvis vest har spilt ut fra esset kan jeg sikre meg ni stikk ved å unngå at øst kommer inn før jeg har satt opp mine stikk.

Spar konge vant stikk. Nå var oppgaven hvordan vi best kan løse kløverfargen for minst 3 stikk. En mulighet er å ta for ess og konge og satse på at damen faller single eller at kløver er fordelt 2-2 hos motparten.

Et annet mer spennnende alternativ er å be om liten kløver fra blindemann, hvis øst følger med «liten» (7) så legger du bare liten fra hånden og håper fargen er fordelt 3-1 eller 2-2 slik at øst må stikke over syveren. Nå har du satt opp 5 stikk i kløver, 1 i spar, 4 i hjerter og ruter ess for 11 totalt.

Neste alternativ er å be om kløver ni, det er kanskje ikke så lett for øst å dekke hivs han ikke har DT8.

Vel, jeg ba om nieren, øst la 10, ess og ruter fra vest!

Uff, nå ble det da plutselig ikke så lett likevel.

Jeg har altså bare 1 stikk i spar, 4 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver. Det betyr at jeg må bygge det niende.

Men vent litt, ser ikke dette ut som eliminasjon og innspill mot vest? Hvis vest har minst 1 honnør i ruter har vi da en 100 % safe spilleplan.

Jeg tok derfor de fire stikkene i hjerter, fargen satt 4-3 hos motparten og øst kastet en kløver på fjerde hjerter.

Nå ba jeg om ruter knekt.

Hvis øst følger med liten gjør jeg det samme og vest vil være innspilt på ruter honnør. Han har da kun spar og ruter igjen og må gi meg det niende på spar dame eller ruter 10. jun. Hvis øst dekker ruter knekt stikker jeg og spiller ruter 10 tilbake. Nå bygges ruter 9 og alt er sjokolade.

Men nei da, kortene så ut som dette

Øst dekket ruter knekt med damen og jeg vant med esset. Ruter 10 gikk rundt til kongen hos øst som nå kunne spille spar 10 som ga vest beiten med fire stikk i spar.

Huff og huff, kunne jeg gjort noe med dette da tro?

Ja da, hadde jeg vært i form kunne jeg spilt kortene annerledes. I første stikk spar jeg prøve spar 9, når øst legger i tieren lar jeg den beholde stikket. Ny spar lar vest gå til kongen for å beholde overgang med makker.

Nå følger kløver til ess, hjerter ess, hjerter knekt og SPAR.

Vest kan velge, tar han for sine sparstikk blir øst skvist i minorfargene, hvis han ikke tar for sparstikkene etablerer jeg bare mitt niende i ruter.

Opplagt tenker vel du, det var i alle fall slik kortene satt denne gang!