USBF | de lærer aldri

Det dummeste jeg vet i lagturnering er når delkontrakter dobles med hjemgang. En grådig motspiller har hivd innpå en dobling og blir belønnet med at spillefører skjønner sitsen og sneller hjem en kontrakt han ellers kunne gått beit i.

Se på dette spillet fra det Amerikanske uttaksturneringen til VM. Er dette et slikt spill, eller tror du dette kan gi god innbetaling?

Det er sannelig ikke lett å tippe hva som er riktig her. Makker har meldt innpå 3 hjerter og grandåpneren straffedobler hvorpå nord tar ut i 4 ruter!

Du hadde kanskje tenkt å løfte 3 hjerter til utgang, men syds dobling stoppet den planen. Men er det mer aktuelt å melde 4 hjerter nå?

Eller skal du straffe doble?

Eller er det best å bare melde pass?

Dette handler, for meg, mye om innledningen hvor jeg nevner at doblete delkontrakter som fyker hjem ikke er særlig gøy.

Vest trodde det var julekveld og doblet 4 ruter. Det gikk pass rundt og kortene så ut som dette

Hadde øst spilt ut et rødt kort ville det blitt overstikk, men øst var flink og spilte ut spar ess fulgt av kløver 8 til knekt og ess. Neste kløver gikk til kongen hos blindemann før en ruter ble spilt fra nord. Vest la liten og nå hadde spillefører et valg.

Kan vest ha doblet kontrakten med KDx eller har han KD10x?

Jeg tror Bart Bamley fant ut at det ikke kunne nytte å stoppe vest fra 2 stikk i trumf hvis han hadde KD10x så da la han knekten i ruter. Tieren falt som bestilt og kontrakten føyk hjem. 730 ga god sus i sekken da samme kontrakt, udoblet, gikk en beit i lukket rom.

Kan du forresten hva som er beste odds for å løse denne trumffargen?

Bramley gjorde som læreboka sier, liten til knekt. Alternativt er liten til ess en like god variant hvis du ikke hadde blitt doblet.