Nordisk | Meldeprøve?

Det var selvsagt nok av spill hvor valg av meldinger ikke var like lett, se bare på dette spillet

Du får se kortene stil syd, du er i ugunstig sone

Meldingene går som dette

Øst sin åpning var begge minor og når han tar ut straffedoblingen til vest er det vel all grunn til å tenke fordelingen er noe mer enn 5-4.

Litt overraskende er det likevel at vest preferer til kløver hvor du har Exx. Så kommer spørsmålet, skal du doble 5 kløver, melde 5 spar eller si pass?

5 spar tror jeg vi skal slå ifra oss etter at vest straffedoblet 4 spar. Men de to andre alternativene kan være spennende.

Hvis du er i poengnød kan en dobling være en riktig melding. I utgangspunktet synes vi det var greit at motparten tok ut sin egen straffedobling og nå håper vi det kan komme score til oss i stedet. Men har vi noe mer garanti for stikk enn trumf ess her da?

Det er mange eksempler på at man dobler utganger hvor det egentlig handler om overstikk eller ikke. Aktuelt var ikke dette spillet slik, men hvis du dobler 5 kløver flykter kanskje øst over i ruterkontrakt og nå må du være forsiktig når du skal spille ut!

Spillet så ut som dette

Hvis du spiller ut spar mot 5 ruter doblet må du notere – 550 poeng!

Jeg valgte den forsiktige linjen og meldte pass. Spillefører rotet seg helt vekk i 5 kløver og noterte hele 4 beit for 200 til oss.