Klubb i medvind i Larvik

bliBest.bridge byttet på årsmøte navn til Larvik Bridgeklubb.

Driftige tillitsvalgte har vært pådriver til å etablere nytt klubblokale tilpasset større aktivitet og økt trivsel. Til fredag er det åpningsfest i nytt lokale, og klubben arrangerer Larvikmixen i det nye lokale til søndag!  Klubben merker allerede nå økt oppmøte fra nye og gamle medlemmer, kanskje dette var det løftet som skulle til for å sikre klubben en aktiv fremtid.

Påmelding Larvikmixen

Harald og Heidi er to av mange aktive pådrivere for at Larvik BK fortsatt skal være en av landets mange bridgeklubber i vekst.

Det har de siste ukene blitt lagt ned en formidabel dugnadsinnsats med oppussing; legging av laminatgulv, maling av vegger, kjøkkeninnredning og annet. Nye bord og stoler er på plass (brukt), nye Bridgemater er innkjøpt, nye gardiner er på plass.

Flytting av utstyr er gjort løpende, men siste spillekveld må selvsagt gjennomføres i det gamle lokale før innspurten kan gjøres i selve flytteprosessen.

Dette betyr at Larvik Bridgeklubb nå besitter et 180 m2 stort lokale med tilhørende kjøkken, kontor og sanitæranlegg. De er rigget for å holde storturneringen i eget lokale samt de lokale divisjonspuljene. Det er all grunn til å glede seg til at Larvik blir en enda mer aktiv klubb hvor nye og gamle spillere vil trives og sikre at bridge fortsatt vil være et aktuelt og attraktivt tilbud i byen.

Trampeklapp herfra til Larvik BK, jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre klubber som har hatt samme tanker.