Prøv deg på motspill

I dag går du inn i robotbridge da du setter deg ned som ØST på dette spillet.

Selv om det er robot kan bridgen holde et høyt nivå. Denne gangen spiller makker ut kløver 6, liten fra blindemann, du følger med ess og spillefører med syv.

Nå kan du ta over, hvordan tenker du denne kontrakten kan beites?

Mr Robot fant løsningen.

Den vant med kløver ess, tok for ruter ess og spilte liten kløver. vest vant med kløver konge og spilte ruter tilbake, kortene så ut som dette

Nå ble det plutselig vanskelig for spillefører å finne en vei frem til 10 stikk. Blindemann måtte trumfe høyt, hvorpå øst kastet en hjerter. Nå fulgte hjerter til kongen, spar dame og spar til kongen. Hjerter ess ga avkast av en ruter og en hjerter ble stjålet på hånden.

Men nå satt øst igjen med spar 8 som hindret nord i å stjele spilleførers siste ruter. Kontrakten måtte derfor gå en beit.

Det ble på en måte en trumfhøyning etter et nøyaktig motspill.