Prøv deg som spillefører i storeslem

Ja så har du meldt ut kortene, det betyr at spilleføringen må være av ypperste klasse.

2 ruter var «svake 2» og nord starter motspillet med ruter konge som du vinner med esset.

Du spiller en hjerter til kongen, nord kaster en ruter.

Så tar du over, har du en gameplan frem til 13 stikk?

Løsningen må være at blindemann får stjålet to kløver, men er ikke det litt ekkelt med overgangene?

Neida, du løser denne fint idet du spiller kløver til ess og en kløver til lav stjeling. Spar til damen går også bra får du spiller en liten kløver som du stjeler med DAMEN.

Nå fortsetter du med den lille hjerteren fra blindemann og nøyer deg med nieren hvis øst følger lavt.

Du tar ut trumfen med ess-knekt og nå har du dine 13 stikk med 3 i spar, 5 i trumf, 1 i ruter, 2 i kløver og 2 kløverstjelinger.

Kortene så ut som dette: