Nordisk junior | Du vinner ikke uten et bittelite innslag av flaks

Sofie Sjødal - Christian Bakke

Fra U26 har jeg hentet dette spillet hvor de norske farger hadde rikelig med vind i seilene. Og det er vel sånn det skal være, litt flaks kombinert med en god porsjon dyktighet.

Her må det ha vært en aldri så liten meldemisforståelse mellom våre europa- og nordiske mestere Christian Bakke – Sofie Sjødal.

Christian hoppet til 3 spar som splinter med kløvertilpasning. 4 ruter ble oppfattet som cue-bid og nå ble 4 NT Blackwood med kløver som trumf (jeg ville trodd uten spar ess). Sofie var nok usikker om 3 spar var renons eller ikke, så hun svarte to av 5 ess. Nå skjønte Christian at de ikke helt var på bølgelengde, men 2 ess kunne uansett ikke skade. Hvis trumfdame ikke var på plass var det jo en smule tøft å hoppe til storeslem, men hvem vet hva en junior tenker.

Sofie korrigerte selvsagt til 7 hjerter med sin heller svake kløverfarge.

Så var det selve spilleføringen som sto igjen, og der vet vi Christian Bakke ikke står tilbake for noen.

Kløver dame i utspill vant han på hånden. Nå fulgte hjerter konge, hjerter til knekt og hjerter ess.

Spar knekt la vest liten på, og da kastet Christian en kløver fra hånden. Spar ess ga avkast for den andre kløveren.

Nå gjensto det bare å fullføre spilleføringen med riktig valg i ruter. Christian sto over vrenge-finessen, han spilte ruter til ess, tok for ess-konge i kløver og trumf (øst blir presset hvis han har 4-4 i minor). Nå falt damen foran kongen og dermed ble det hjemgang for 1510 til Norge.

I lukket rom fikk Danmark ruter som trumf og stoppet i 6 ruter. Dermed ble det et stort vinst spill for Norge.

Selv om meldingene gikk litt over stokk og stein var det en flott spilleføring av Bakke på veien til Nordisk mesterskap.

2 Comments

  1. 3sp = splinter med 4+ kløver, 4ru=sleminv med hjerterstøtte, 4NT = RKCB med hjerter, 5hj = 2 ess uten hj dame. Nå så jeg ikke noen gode muligheter for å finne ut om makker hadde kløver dame, da jeg var redd 6kl skulle bli oppfattet som forslag til spill (noe det kanskje burde være her), og jeg ble ikke noe klokere på om makker hadde kløverdame om jeg meldte 5nt og fikk 6ru. Så jeg tok en hard (og denne gangen heldig) sats på storeslem, da f.eks. Ax(x) AJx xx(x) Qxxxx ga claim storeslem, og det var flere andre hender det var godt spill for storeslem, mens det selvsagt også var hender der slemmen kunne være død. Feilen i meldingsforløpet var at jeg burde meldt 4sp i stedet for 4NT og latt makker ta kontroll.

  2. Hei Christian, da var ikke metodikken feil men avgjørelsen tøff. Du er ikke den første som tråkker til og heldigvis fikk vi en lekker spilleføring for hjemgang 🙂
    Det er lov å ha litt flaks, og et nordisk mesterskap på hylla står seg godt.

Kommentarer er lukket.