KM PAR | Ole Fuglestad skviser inn overstikk

Ann Karin, Marianne og Ole fra KM PAR 2019

KM Par 2019 i Vest Agder ble en dramatisk affære. Bjørn Fjellstad – Harald Gjellestad ledet turneringen fra første kort, på det meste ledet de med nesten dobbelt så høy score som andreplass. Men så er det slik i bridge at motvind kan komme. Gutta kom ut i dårlig vær og ble til slutt nr. 3. Vinnere ble Karl Christian Baumann – Jan Erik Olsen med Tom Høiland – Helge Stornes på sølvplass.

Resultat KM Par 2019 NBF Vest Agder

På dette spillet er det Ole Fuglestad som får vist frem sine skvis-kunnskaper, en mulighet han grep da sjansen bydde seg.

Ole ble som syd spillefører i 3NT. Spar 5 i utspill fra vest gikk til dame fra øst og ess hos Ole. Ole kunne se at det kunne være viktig å ivareta overgangen mellom hendene. For å løse dette spilte han ruter knekt til kongen. Ny ruter fra blindemann trakk damen og ess. Hjerter til kongen stakk øst med esset. Øst fortsatte med spar konge og spar 10 for å etablere syveren. Ole vant stikket med spar knekt. Nå tok han for kløver ess og ruter 10. Posisjonen var blitt denne

Nå fulgte den godt bevarte ruter 3 til sekseren hos nord. Vest måtte holde kløver og kastet hjerter, øst kastet kløver.

Men da Ole fortsatte med kløver konge og kløver dame ble øst fanget i skvis i major. Han måtte enten kaste spar 7 eller gå ned på singleton hjerter.

Uansett hvem av motspillerne som hadde hjerter knekt kunne Ole fortsette med hjerter til damen og ta sitt 11 stikk og toppnotering i protokollen med hjerter 10.

Pent og elegant spilt av den dyktige Ole Fuglestad.

Det er korrekt av øst kunne fortsatt med hjerter i stedet for å sette opp sitt sparstikk, men da tar Ole finessen i hjerter og vinner de samme 11 stikkene. Nå var finessen ikke lengre nødvendig og Ole grep selvsagt den muligheten.