Nationals | Prøv deg i motspill

Ja så rykker du inn mot noen verdensstjerner. De har selvsagt meldt utgang og nå må du sette de på plass med riktig motspill. Det er lagkamp så her er det beit du jakter.

Makker starter motspillet med kløver ess, du legger tieren som lav fra doubleton. Makker fortsetter så med HJERTER KONGE!

Nå overtar du, hva skjer her og hva har du tenkt å gjøre med hjerter konge?

Det var da en overraskende fortsettelse etter at du la styrke på utspillet. Du ser også 10 hjerter til sammen, det virker snodig at makker snur hjerter konge med knxxx hos blindemann!

Det er akkurat det det er! Da skal du våkne opp. Makker er selvsagt ingen dumming, hjerter konge må være singleton! Ok, det kan være han ville vridd kongen fra KD blokk, men ikke fra Kx.

Ettersom han ikke vil gi deg stjeling i kløver tyder det vel på at du ikke har noen stjeling…

For å beite kontrakten må vi vel derfor prøve å hente to stikk i hjerter og to i kløver, evt at makker har et originalt trumfstikk.

Det spørs om du ikke skal stikke over med hjerter ess og spill ny hjerter. 

Ved bordet valgte øst å legge liten, men da gikk kontrakten hjem når kortene så ut som dette

Hjerter ess ble øst sittende inne med, spillefører kunne godspille kløverfargen og hente sine 10 stikk før motspillet rakk å hente sine 4.