Tuller han eller ikke?

Jeg og Ulf Tundal benytter sterk kløver i vårt meldesystem. Det vil si at åpningen 1 kløver forteller om minst 16 poeng uansett fordeling. Jeg ser og hører naturalister liker å sette press med litt ekstra friske innmeldinger for å ødelegge for oss og ta vekk melderom.

Fra en treningsøkt kommer dette spillet hvor en av de klassiske problemstillinger etter innmeldingene måtte vurderes, har motparten det de melder?

Du er altså i ugunstig sone og hører nord gå innpå med begge minor. Makkers dobling forteller kun om 0-5 poeng. Når makker dobler 2 hjerter viser det en maks hånd. Altså kan du regne med at makker har 3-5 poeng, evt en fin fordelingshånd mot 2 hjerter.

Når syd nå tar ut i 2 spar begynner dette å se litt rart ut. Har han psyket 2hjerter eller kan han ha en veldig fordelingshånd med begge major?

Hva ville du meldt i denne posisjonen?

Jeg var rimelig sikker på at syd tullet med oss, men hva er beste melding. Jeg har tross alt passet på 2 hjerter så hva betyr det om jeg melder nå?

Er det verdt sjansen å melde 3 hjerter, er 2NT en bedre melding eller har du bare til å si pass?

Jeg var usikker, men valgte å melde 2 NT. Jeg likte ikke  minorkortene mine etter at nord har meldt inn begge minor og trodde makker kunne ha nok til at grand var beste kontrakt.

Men så feil kan man ta, spillet så ut som dette

Som du ser fikk jeg en ny sjanse da syd gikk på til 3 spar. Nå måtte 2 hjerter ha vært en psyke melding så jeg hentet noe tøft frem 4 hjerter!

Etter spar til ess og spar til min konge i utspill var det en enkel kontrakt å spille. Trumfen ble tatt ut i to runder før ruter ess og ruter til liten brakte nord inn på nieren. Han måtte åpne kløveren for meg og 10 stikk var sikret.

Syd kunne satt meg på prøve med å spille liten kløver i annet stikk, da hadde jeg vel tenkt enda!