500 eller 800 – følger du med?

I motspill er det viktig å være litt ekstra våken når de store avgjørelsene skal tas. Ofte tar jeg meg selv i å glemme å tenke igjennom posisjonene godt nok og dermed unnslipper spillefører den siste beiten som kanskje kunne sikret en toppnotering for min del.

Se om du får til dette motspillet som er hentet fra en klubbkveld.

Det var en rimelig solid hån du hadde fått utdelt. Med en ukjent makker er det ikke noen klare avtaler så du antar makker ikke har så mange poeng å by frem på dette spillet med sine passmeldinger.

Hjerter 10 i utspill fra makker var behagelig du stikker blindemanns konge med damen. I slike posisjoner kan det være greit å sjekke fordelingen, du tar derfor ruter konge (konger ber om fordeling, ess om styrkekast fra makker) syd følger med syveren og makker med toeren.

Hvordan tenker du dette motspillet skal gå videre?

Her må du være våken. Mye tyder på at spillefører har singleton ruter. Hvis du spiller nok en ruter kan spillefører stjele den og fri seg med hjerter eller spar. Nå kommer du inn, men har ikke lengre noen frikort. Du blir tvunget til å spille ruter mot dobbeltrenons eller spille trumf, noe du absolutt ikke har lyst til å gjøre.

Løsningen er å ta for hjerter dame, spar ess også fri deg med ruter ess.

Det hadde vært blink, kortene så ut som dette

Spillefører kan trumf ruteren, men har ikke lengre noen overgang til blindemann. I mangel på noe annet spiller han en hjerter til stjeling, men den kan du stjele over med knekten og ta dine to trumfstikk for 4 beit og 800 i score.

Hadde du sløvt fortsatt med ruter ess i tredje stikk blir det trumfet fulgt av spar til konge og ess. Nå kan du tar for hjerter dame, men neste ruter kaster spillefører hjerter på og trumfer hos blindemann. Han kaster nok en hjerter på spar dame før han spiller kløver. DU kan stikke med esset, men nå nok en gang spille ruter som blindemann kan stjele og spille ny trumf. Dermed er du redusert til kun to stikk i trumf og 500 i beit. En ganske stor forskjell når normalscoren er 630 din vei.