Blink i kortlesingen

På denne ble kortene ganske så avklart etter hvert som stikkene ble spilt.

Som syd ble jeg spillefører i 3NT og utspillet fra vest var spar 3 til blindemanns sekser. Det var rimelig sikkert på utspillet at vest hadde spilt fra 5-kort spar, kløverstikkene fulgte og da vest fulgte fire runder der begynte kortene å tegne seg ganske klart.

Ruter konge og ruter til knekt var med oddsen og gikk fint, og da vest fulgte farge på ruter ess var hele hånden avklart. Vest måtte ha fordelingen 5-1-3-4.

Posisjonen var blitt denne

Hjerter knekt til esset ble fulgt av spar til tieren. Vest kunne stikke med damen, men måtte spille tilbake fra K 9 for 12 stikk totalt.

Legg merke til at vest var skvist på ruter ess hvis fordelingen
hadde vært 5-2-2-4 eller 5-3-1-4. Vest må holde K D 9 i spar, hvis ikke holder
nord 2-kort spar og syd bare frir seg med spar 10, vest vinner med damen, men
må spille hjerter til ess og spar til ess tar med seg kongen. 

Et flott spill, men ganske så enkelt etter hvert som fordelingen åpenbaret seg.