Skvisen slapp til på bridgeklubben i London

Når vi er på tur er det gøy å avlegge den lokale bridgeklubben et besøk. De fleste tar imot besøkende med åpne armer og man blir kjent med de lokale folkene på en annen måte. 

Før jul var vi en tur til London og da måtte vi selvsagt stikke innom en bridgeklubb. Nivået var vel omtrent som her hjemme, litt variabelt nivå. Sportslig ble det ikke det helt store for oss, men noen spill ble blink, slik som dette hvor spilleføringen i delkontrakt ble rett så moro.

 

Spar konge i utspill fra vest vant første stikk. Spar 10 gikk til esset hos øst som fortatte med spar 8 til stjeling for å indikere ruter. Vest trumfet og fortsatte med ruter til esset fra øst. Øst fant ikke på noe lurer enn å spille tilbake ruter 9 som gikk via damen til kongen og trumf.

Ut fra meldingene var nord markert med fordelingen 2-2-5-2 eller 2-1-5-5. Jeg fortsatte derfor med hjerter ess og hjerter til kongen. Kløver til damen ble så fulgt av hjerter til knekten.

Posisjonen var blitt denne

 Nå var tiden kommet for å ta for hjerter 6, hva skulle vest kaste på den?

Kaster han kløver vinner blindemann de siste stikkene i kløver, kaster han ruter kommer det niende stikket på håndens ruter 7!

Den våkne leser ser vel hvordan øst kunne beitet kontrakten?

Etter at vest fikk sin stjeling i spar og fortsatte med ruter til østs ess lå veien åpen for en noe kamuflert trumfhøyning. Hvis øst spiller mer SPAR til trippel renons vil det skape motspillerne et stikk i trumf. Vest hiver innpå trumf dame som trekker esset fra blindemann. Nå sitter øst igjen med 10 9 7 foran spilleførers K kn 6 og er sikret et stikk i fargen.