Calle Knutsen med fint safespill

Calle Knutsen

Det kan være enkle kombinasjoner som fører frem til «sikre» posisjoner. På dette spillet fra en parturnering var Calle Knutsen fra Lyngdal våken da sjansen bydde seg.

 

Som vi ser ble Calle spillefører som SYD i 2 spar. Når vi ser alle kortene er ikke dette en kontrakt som byr på problemer, men Calle fikk likevel vist frem god teknikk.

Ruter knekt i utspill vant første stikk, neste ruter vant nord med esset. Spar til knekten ble fulgt av spar konge, nå kunne Calle se at han måtte bruke overgangene riktig og fortsatte med hjerter til åtte og dame. Ruter tilbake ble trumfet på hånden før en hjerter til knekten vant neste stikk. Calle tok også med seg for hjerter ess for han gikk hjem på spar konge.

Posisjonen var blitt denne

 

Nå hadde Calle eliminert de røde fargene og med K 10 5 i kløver hos blindemann hadde han et safespill for 9 stikk ved å spille kløver fra hånden, følger vest lavt spiller blindemann tieren og følger han med dame eller knekt vil kongen sikre et stikk i fargen.

Øst vinner kløverstikket, men har så valgte om å godspille blindemanns kløverstikk eller spille et rødt kort til dobbeltrenons.

Enkelt, men fortsatt fint. Selv om det var gode odds for å treffe kløver ess hos vest var det hlet gratis å ta med seg og fint spilt.